prodaja & tehnična podpora

Gregor Podlogar
Tel.  +386 2 673 01 34
gp@inoteh.si

direktor

Iztok Klemenc
Tel.  +386 2 673 01 36
ik@inoteh.si
  • Muli1, Muli2, Muli3, Muli4, Muli5
  • Jumbo1, Jumbo2, Jumbo3, Jumbo4, Jumbo5
  • Kroglična vretena ali trapezna vretena
  • Dodatna oprema
Downloads

Supplier's website

- Homepage

INOTEH d.o.o.

K železnici 7
SI-2345 BISTRICA OB DRAVI
SLOVENIA


Fax +386 2 665 20 81

E-mail info@inoteh.si
www.inoteh.si