• Ogrodja strojev
  • Zaščite strojev
  • Pregradne stene
  • Ograje
  • Namenske rešitve
  • Po vaših zahtevah izdelamo aluminijasto ogrodje

Povezave

- Homepage

- Konfigurator miz

- Konfigurator vozički

- Konfigurator gonila/vodila

INOTEH d.o.o.

K železnici 7
SI-2345 BISTRICA OB DRAVI
SLOVENIA


Fax +386 2 665 20 81

E-mail info@inoteh.si
www.inoteh.si