Kontrolne omarice za MČN

Podjetje INOTEH dopolnjuje svoj prodajni program na področju okoljske tehnologije s kontrolnimi omaricami za MČN (male čistilne naprave).

Rezultat številnih razgovorov s proizvajalci čistilnih naprav odpadnih voda so kontrolne omarice za MČN, ki proizvajalcem in tudi končnim uporabnikom drastično lajšajo delo.

Kontrolne omarice se lahko prilagodijo strankinim individualnim potrebam. Standardni modeli so opremljeni z naslednjimi komponentami:

  • Puhalo SECOH (različni modeli glede na velikost MČN in algoritma).
  • Čvrsta nerjaveča polica pod puhalom.
  • Kontrolno enoto BONBLOC COMPACT z integriranimi ventili in z že vnesenim programom delovanja.
  • Signalna lučka zunaj na vratih.
  • Vtikalna doza.

Možno je dobaviti tudi kontrolne omarice brez puhala in kontrolne enote.

Vzpostavitev delovanja omarice je zelo enostavno. Enostavno priključite vtikalno dozo na zunanji vir napetosti, kontrolno enoto na vtikalno dozo, postavite puhalo na polico in ga povežite s kontrolno enoto, povežite cevi med puhalom in kontrolno enoto in med kontrolno enoto in čistilno napravo – in zadeva je v nekaj minutah pripravljena za uporabo.

Dodatna prednost te rešitve je v fleksibilnosti kontrolne enote. Po določenem času lahko proizvajalec čistilne naprave naredi določene spremembe na programu/protokolu delovanja čistilne naprave brez potrebe po vračanju kontrolne enote proizvajalcu BONNEL. To prihrani čas in denar, kajti obstajajo najrazličnejše variante čistilnih naprav in s tem tudi najrazličenjši protokoli delovanja le-teh.