21.11.2023

INOTEH: Pripojitev družbe plast consult inženiring d.o.o

Spoštovane stranke,

obveščamo vas, da se je družba plast consult inženiring d.o.o. pripojila k družbi Inoteh, podjetje za proizvodnjo, razvoj in avtomatizacijo novih tehnologij ter trgovino d.o.o. ter je z dnem vpisa pripojitve v sodni register dne 21.11.2023 prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba.

Družba Inoteh d.o.o. je kot univerzalna pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice prevzete družbe plast consult inženiring d.o.o. in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem  dejavnosti družbe.